HiFlux Filtration A/S distributor in Sweden:

 

Processor AB
Box 8011
163 08 Spånga
Sweden

T: +46 8 564 722 60

www.processor.se
info@processor.se

 


 

Filtersystem Scandinavia AB

Vallenvägen 7
S-444 60 Stora Höga
Sweden

T: +46 070-666 7370

www.filtersystem.se

 

Contact person in area:

Götaland Svealand Norrland 
Jonas Rutgerson Jens Vesterlund Hans Vesterlund
T: +46 70 366 1365 T: +46 70 958 4477 T: +46 70 666 7370
jonas@filtersystem.se jens@filtersystem.se hans@filtersystem.se

 

Visit website

Processor Svart Jpg

 

Värmeväxlare, Kyltorn, Vätskefilter, Pumpar

Utrustning för små och stora kapaciteter i olika materialkvaliteter.

 

 

 

 Visit website

Filtersystemlogo Blaa